Home » 4. Çeviriler / Translations

4. Çeviriler / Translations

Çeviri Ders Kitabı / Translated Textbook


1. Şahin, Çağatay Edgücan. George J. Borjas, “Çalışma Ekonomisi“, Bursa: Dora Yayınları, Nisan 2015: 1- Çalışma Ekonomisine Giriş, 6- Beşeri Sermaye, 9- İşgücü Piyasasında Ayrımcılık, 10- Sendikalar, 11- Özendirici Ödemeler, 12- İşsizlik ve “Matematiksel Ek: Çalışma Ekonomisinde Bazı Standart Modeller” bölümleri. İçindekiler için tıklayınız. Orijinal Eser: [George J. Borjas “Labor Economics” Sixth Edition McGraw-Hill/Irwin, 2012]. Kitabın facebook sayfası için tıklayınız.

Çeviri Kitap Bölümü / Translated Chapters

8. Ness, Immanuel. “Amerika Birleşik Devletleri’nde Doğrudan İşçi Eylemleri ve Fabrika Denetimi”, Karşı İşgal: İşgal Hareketleri ve Özyönetimler Üzerine Bir Derleme içinde. İstanbul: Siyah-Beyaz Yayınları. 2016. ss. 177-200. [Orijinali: Ness, I. “Workers’ Direct Action and Factory Control in the United States”, in Ness, I and Azzellini, D. (Editors), Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present”. Chicago: Haymarket Books. 2011].

7. Musić, Goran. “Yugoslavya: Devlet Paradigması Olarak İşçi Özyönetimi”, Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi içinde. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Musić, Goran. “Workers’ Self-Management as State Paradigm”, in Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].

6. Kowalewski, Zbigniew Marcin. “Fabrikalarımızı Geri Verin! Sömürüye Direniş ile İşçi İktidarı İçin Mücadele Arasında Polonya: 1944-1981” Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi içinde. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Kowalewski, Zbigniew Marcin. “Give Us Back Our Factories! Between Resisting Exploitation and the Struggle for Workers’ Power in Poland, 1944–1981”, in Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].

5. Suryomenggolo, Jafar. “Java-Endonezya’da İşçi Denetimi: 1945-1946” Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi içinde. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Suryomenggolo, Jafar. “Workers’ Control in Java, Indonesia, 1945-1946”, in Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].

4. Southgate, Samuel J. “İşçi Özyönetiminden Devletin Bürokratik Kontrolüne: Cezayir’de Özyönetim” Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi içinde. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Southgate, Samuel J. “From Workers’ Self-Management to State Bureaucratic Control: Autogestion in Algeria”, in Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].

3. Scodeller, Gabriela. “Devlet İçinde İşçi Denetiminin İmkân ve Sınırlılıkları: Mendoza-Arjantin, 1973”, Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi içinde. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Scodeller, Gabriela. “The Limits and Possibilities of Workers’ Control within the State Mendoza, Argentina, 1973”, in Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].

2. Robinson, Peter. “Portekiz’de İşçi Konseyleri: 1974-1975” Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi içinde. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Robinson, Peter. “Workers’ Councils in Portugal, 1974-1975”, in Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].

1. Ness, Immanuel. “Amerika Birleşik Devletleri’nde Doğrudan İşçi Eylemleri ve Fabrika Denetimi”, Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi içinde. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Ness, Immanuel. “Workers’ Direct Action and Factory Control in the United States”, in Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].