I. Hakkında / About

(TUR) 1981 İstanbul doğumlu. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2003 mezunu. Marmara Üniversitesi S.B.E. Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans programını 2005’te “Tüketim Toplumu ve Türkiye’de Tüketim Toplumunun Yaratılma Süreci” başlıklı teziyle tamamladı. 2005 yılında aynı bölümde başladığı doktora programını 2009’da “Üretim Sürecinde Yaşanan Değişimlerin Endüstri İlişkileri Üzerine Yansımaları” başlıklı tezi ile tamamladı. “Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı bir kitabı olan Şahin, halen Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Ağustos 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Tübitak Doktora Sonrası Araştırma Programı desteğiyle çalışmalarına misafir öğretim üyesi olarak City University of New York, Graduate Center’da devam eden Şahin’in ilgi alanlarını genel hatlarıyla işgücü piyasası çalışmaları, beşeri sermaye ve ar-ge, insan kaynakları, sosyal politika, iktisadi ve sosyal düşünce, alternatif ekonomiler, sosyal antropoloji, funk ve metal müzik oluşturmakta ve zaman zaman çeşitli amatör gruplarda baterist olarak yer almaktadır. Journal of Labor and Society (Brill) ile Çalışma ve Toplum dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Şahin, Pluto Press’in Eylül 2021’de yayınladığı “The Condition of the Working Class in Turkey” başlıklı derlemenin eş-editörüdür.

(ENG) Çağatay Edgücan Şahin was born in Istanbul in 1981. In 2003, he graduated from the Labour Economics and Industrial Relations Department at Uludağ University. He graduated from the Marmara University Labor Economics Master’s Program in 2005 with his thesis titled “Consumption Society and the Process of Creating a Consumption Society in Turkey”, and he graduated from a doctoral program in the same department in 2009 with a PhD dissertation titled “The Reflections of Changes in the Production Process on Industrial Relations”. Dr Şahin, has a book titled “Human Capital and Human Resources: A Critical Approach” (in Turkish), and he is a faculty member at Ordu University, Department of Labour Economics and Industrial Relations.

Çağatay Edgücan Şahin continued his researches as a visiting professor at the Graduate Center of the City University of New York with the support of the Scientific and Technological Research Council of Turkey (Tübitak) postdoctoral research program between August 2015 and February 2016. His research interests include labour market studies, human capital and R&D, human resources, social policy, economic and social thought, alternative economies, and social anthropology. He also interests funk and metal music and takes part as a drummer in various amateur bands. He is an editorial board member of the Journal of Labor and Society (Brill) and Labor and Society (Çalışma ve Toplum), and co-editor of the volume titled “The Condition of the Working Class in Turkey” published by Pluto Press in September 2021.

CV

Researchgate, Academia, Google Scholar

İletişim / Correspondence: cedgucansahin@gmail.com

Twitter @edgucanInstagram @edgucan & Spotify @edgucan & YouTube