I. Hakkında

1981 İstanbul doğumlu. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2003 mezunu. Marmara Üniversitesi S.B.E. Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans programını 2005’te “Tüketim Toplumu ve Türkiye’de Tüketim Toplumunun Yaratılma Süreci” başlıklı teziyle tamamladı. 2005 yılında aynı bölümde başladığı doktora programını 2009’da “Üretim Sürecinde Yaşanan Değişimlerin Endüstri İlişkileri Üzerine Yansımaları” başlıklı tezi ile tamamladı. “Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı bir kitabı olan Şahin, halen Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ağustos 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Tübitak Doktora Sonrası Araştırma Programı desteğiyle çalışmalarına misafir öğretim üyesi olarak City University of New York, Graduate Center’da devam eden Şahin’in ilgi alanlarını genel hatlarıyla işgücü piyasası çalışmaları, beşeri sermaye ve Ar-Ge, insan kaynakları, sosyal politika, iktisadi düşünce, alternatif ekonomiler, sosyal antropoloji, funk ve metal müzik oluşturmakta ve zaman zaman çeşitli amatör gruplarda baterist olarak yer almaktadır. Journal of Labor and Society (Brill) ile Çalışma ve Toplum dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Şahin, Pluto Press’in Eylül 2021’de yayınladığı “The Condition of the Working Class in Turkey” başlıklı derlemenin eş-editörüdür.

Researchgate, Academia, Google Scholar

İletişim: cedgucansahin@gmail.com

Twitter @edgucanInstagram @edgucan & Spotify @edgucan & YouTube