1. Hakkında / About

(English below)

(Özgeçmiş) 1981 İstanbul doğumlu. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2003 mezunu. Marmara Üniversitesi S.B.E. Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans programını 2005’te “Tüketim Toplumu ve Türkiye’de Tüketim Toplumunun Yaratılma Süreci” başlıklı teziyle tamamladı. 2005 yılında aynı bölümde başladığı doktora programını 2009’da “Üretim Sürecinde Yaşanan Değişimlerin Endüstri İlişkileri Üzerine Yansımaları” başlıklı tezi ile tamamladı. 2023’te Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Programını “Dökme Yük Gemilerindeki Denizcilerin Gözünden Gemide Çalışma, Yaşam ve Mekan: Etnografik Bir İnceleme” başlıklı teziyle tamamlayarak sosyal bilimler alanında ikinci doktorasını aldı. “Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı bir kitabı olan Şahin, halen Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Ağustos 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Tübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Programı desteğiyle çalışmalarına misafir öğretim üyesi olarak City University of New York, Graduate Center‘da, Ekim 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında ise yine aynı program desteğiyle misafir öğretim üyesi olarak University of Bergen, Department of Social Anthropology‘de devam eden Şahin’in ilgi alanlarını genel hatlarıyla işgücü piyasası çalışmaları, beşeri sermaye ve ar-ge, denizciliğin ekonomi politiği, iktisadi ve sosyal düşünce, alternatif ekonomiler, etnografi, funk ve metal müzik oluşturmakta ve zaman zaman çeşitli amatör gruplarda baterist olarak yer almaktadır. Journal of Labor and Society (Brill) ile Çalışma ve Toplum dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Şahin, Pluto Press’in Eylül 2021’de yayınladığı “The Condition of the Working Class in Turkey” başlıklı derlemenin eş-editörüdür.

(Curriculum Vitae) Çağatay Edgücan Şahin was born in Istanbul in 1981. In 2003, he graduated from the Labour Economics and Industrial Relations Department at Uludağ University. He graduated from the Marmara University Labor Economics Master’s Programme in 2005 with his thesis titled “Consumption Society and the Process of Creating a Consumption Society in Turkey”, and he graduated from a doctoral programme in the same department in 2009 with a PhD dissertation titled “The Reflections of Changes in the Production Process on Industrial Relations”. In 2023, he had his second PhD degree in the field of social sciences by submitting a thesis titled “Work, Life and Space on Bulk Carrier Ships through the Eyes of Seafarers: An Ethnographic Study” (in Turkish) as part of the Social Anthropology Doctoral Programme at Ankara University. Dr Şahin, has a book titled “Human Capital and Human Resources: A Critical Approach” (in Turkish), and he is a faculty member at Ordu University, Department of Labour Economics and Industrial Relations.

Çağatay Edgücan Şahin continued his researches as a visiting scholar with the support of the Scientific and Technological Research Council of Turkey (Tübitak) postdoctoral research program at the Graduate Center of the City University of New York  between August 2015-February 2016 and at the University of Bergen, Department of Social Anthropology between October 2022-September 2023. His research interests include labour market studies, human capital and R&D, political economy of seafaring, economic and social thought, alternative economies, and ethnography. He also interests funk and metal music and takes part as a drummer in various amateur bands. He is an editorial board member of the Journal of Labor and Society (Brill) and Labor and Society (Çalışma ve Toplum), and co-editor of the volume titled “The Condition of the Working Class in Turkey” published by Pluto Press in September 2021.

CV

Researchgate, Academia, Google Scholar, ORCID

İletişim / Correspondence: cedgucansahin@gmail.com

Linkedin, Twitter @edgucanInstagram @edgucan & Spotify @edgucan & YouTube