Home » 5. Bildiriler / Proceedings

5. Bildiriler / Proceedings

29. Şahin, Çağatay Edgücan. “Dynamics of Labor Market and Employment Practices on Substandard Vessels: An Ethnographic Inquiry”. Historical Materialism (HM) Conference, 5-8 April 2024, Kadir Has University, İstanbul, Türkiye.

28. Şahin, Çağatay Edgücan. “21. Yüzyılda Yükselen Bir Değer Olarak Kooperatifçiliğe Üretim Araçlarının Mülkiyeti Tartışması Üzerinden Bakmak”, Fiscaoeconomia (FS) Congress, 7-9 March 2024, Süleyman Demirel University, FEAS, Isparta, Türkiye.    

27. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan, “Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?”, CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science, 3-5 December 2019, Altınbaş University, Gayrettepe Faculty of Social Sciences, Istanbul, Turkey. [Abstract Book, p. 208]

26. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan, “The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Beet Farmers In Turkey”, Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19): Current Developments in Global Economy, Finance & Politics, 17-19 April 2019, Artvin Çoruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hopa-Artvin, Turkey. [Abstract Book, p.4]

25. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan. “The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Mills Workers In Turkey”, Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19): Current Developments in Global Economy, Finance & Politics, 17-19 April 2019, Artvin Çoruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hopa-Artvin, Turkey. [Abstract Book, p.5]

24. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan. “While Discussing the Near Future of Producer Cooperative’s in Turkey Privatization of Sugar Mill’s: Pankobirlik Case”, 9. ICOPEC 2018: 10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 6-9 September 2018, Panteion University, Social and Political Sciences, Athens, Greece. [Abstract Book, p.127]

23. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan. “An Alternative Approach to Privatization of Sugar Mill’s in Turkey: Rethinking Cooperatives”, 9. ICOPEC 2018: 10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 6-9 September 2018, Panteion University, Social and Political Sciences, Athens, Greece. [Abstract Book p.126]

22. Ergün, Betül and Şahin, Çağatay Edgücan. “Rethinking Cooperative Model in Turkey’s Tea Production: An Analysis of Potentials and Threads”. 2018, FS Congress 2018 Quo Vadis Social Sciences. September 14, 2018. Ankara.

21. Şahin, Çağatay Edgücan and Tepe, Pekin Bengisu. “Union Struggles in Turkey’s Logistics Industry: Some Lessons from Late History”. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences. April 19-21, 2018. Istanbul.

20. Hacısalihoğlu, Elif and Şahin, Çağatay Edgücan. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences. April 19-21, 2018. Istanbul.

19Şahin, Çağatay Edgücan and Hacısalihoğlu, Elif. “Tracing the Class Relations in Turkey’s New Cooperativism: A Potantial Alternative to Market Relations?”. 36. International Labour Process Conference. University of Buenos Aires. March 21-23, 2018.

18. Şahin, Çağatay Edgücan ve Tepe, Bengisu Pekin. “Lojistik ve Ulaştırma Alanında Sendikal Mücadeleler: Olanak ve Sınırlılıklar Üzerine Bir Analiz”. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ. 29 Kasım-1 Aralık 2017.

17Şahin, Çağatay Edgücan and Tepe, Bengisu Pekin. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Current Condition and Strategies for the Future”. 8th International Conference on Political Economy. Belgrad University. June 28-30, 2017.

16Şahin, Çağatay Edgücan and Tepe, Bengisu Pekin. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Possibilities and Strategies for the Future”. International Labour Process Conference 2017. Sheffield University. April 4-6, 2017.

15. Şahin, Çağatay Edgücan. “Sendika(cı)ların Gözünden 2015 Metal Direnişi”, 11. Karaburun Bilim Kongresi. “600. Yılında Börklüce’nin İzinde”. Karaburun-İzmir. 31 Ağustos-4 Eylül 2016.

14. Şahin, Çağatay Edgücan and Tepe, Bengisu Pekin. “The Wildcat Strike Wave of May 2015: Is the Turkish Metal Workers Insurgency Breaking the Fear Barrier?”. How Class Works 2016. Stony Brook University. June 8-11, 2016.

13. Şahin, Çağatay Edgücan. “İnsan Doğası ve Neoliberal Paradigma: Yitik Bir Öğe mi?”. V. Uluslar arası Politik Ekonomi Konferansı. Çağın Aklı: Piyasa Kıskacında Birey ve Toplum (Konferans Teması). Kocaeli Üniversitesi. 23-24 Ekim 2013.

12. Şahin, Çağatay Edgücan. “Ford Motor Company’s Welfare Program: A Pre-Keynesian Sample of Social Policy?”. 1st World Keynes Conference: Attacking the Citadel. İzmir University of Economics. June 26-29, 2013.

11. Gökten, Kerem ve Şahin, Çağatay Edgücan. “Çin “Mucizesinin” İnsani Yüzü: Çin’de Endüstri İlişkilerine Uluslararası Çalışma Standartları Perspektifinden Bakmak”. ECON 2013 Anadolu International Conference in Economics. 19-21 Haziran 2013. Anadolu Universitesi.

10. Şahin, Çağatay Edgücan ve Kerem Gökten. “Çalışma Yaşamında İnsan Odaklı Bir Esneklik Anlayışı Mümkün mü? Latin Amerika Özyönetim Pratikleri Üzerinden Bir Tartışma” IV. Uluslar arası Politik Ekonomi Konferansı: Esneklik (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 27-29 Eylül 2012.

9. Şahin, Çağatay Edgücan. “Between Participative Management and Self-Management: What the Crisis Shows Us About Modern Management Ideology?”. I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference. James Cook Uni., R.M.I.T., Uludağ Uni. Bursa. June 17-21, 2012.

8. Şahin, Çağatay Edgücan. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olan Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü”. 1923 İktisat Kongresi Anısına 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi. Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları (Kongre Teması). Dokuz Eylül Üniversitesi. 29 Şubat-2 Mart 2012.

7. Şahin, Çağatay Edgücan. “Bölgesel Asgari Ücret Tartışmalarına Kriz ve İşsizliğin Önlenmesi Perspektifinden Bakmak; Olanaklar ve Sınırlılıklar Üzerinden Bir Analiz” III. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Emek Piyasaları ve İstihdam (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 15-17 Eylül 2011.

6. Şahin, Çağatay Edgücan. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan’ın Yükselişi mi?” 1. Uluslararası Felsefe Kongresi: Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik (Konferans Teması). Uludağ Universitesi, Bursa. 14-16 Ekim 2010.

5. Şahin, Çağatay Edgücan. “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları” II. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Kriz ve Kalkınma (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 16-18 Eylül 2010.

4. Şahin, Çağatay Edgücan. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme”. I. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Politik İktisat ve Adam Smith (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 1-4 Ekim 2009.

3. Şahin, Çağatay Edgücan. “Yeni Şişede Eski Şarap: Şirket-Çalışan İlişkisinin Öznesi Olarak ‘İnsan Kaynakları’”. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 9-11 Aralık 2009.

2. Şahin, Çağatay Edgücan. ““Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika”. Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları: Türkiye Medyasından Örüntüler Paneli. Anadolu Üniversitesi. 16 Mart 2009.

1. Şahin, Çağatay Edgücan. “İnsan Odaklı ve Katılımcı-Demokratik Bir İşyeri Perspektifinden İnsan Kaynakları Yönetimi”. 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 28-30 Kasım 2007.