Home » 3. Makaleler / Articles

3. Makaleler / Articles

Hakemli Dergilerdeki Makaleler / Peer-reviewed

9. Baum-Talmor, Polina and Çağatay Edgücan Şahin. “Employment Practices, Cost Minimization, and Their Implications for Food Provisions and Seafarers’ Wellbeing on board Ships – A Qualitative Analysis”, INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, Vol. 61, 2024, pp.1-11.

8. Erol, Mehmet Erman and Çağatay Edgücan Şahin. “Labour unions under neoliberal authoritarianism in the Global South: the cases of Turkey and Egypt”, Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d’études du développement, Vol. 44, Issue 1, 2023. pp. 131-150. 

7. Akıncı, Merter ve Çağatay Edgücan Şahin. “Finans Kapitalizminin Görünen Eli: Türkiye Ekonomisinde Kredi Genişlemesi, Borçluluk ve Grevler Arasındaki İlişkiler”, Fiscaoeconomia, Cilt 6, Sayı 3, 2022. ss. 1479-1508.

6. Şahin, Çağatay Edgücan. “Türkiye Tarımında Kooperatifçilik Alternatifini Yeniden Düşünmek”, Politik Ekonomik Kuram, Cilt 2, Sayı 2, 2018. ss. 59-76.

5. Gökten, Kerem ve Çağatay Edgücan Şahin. “Çin Mucizesinde İnsanı Aramak: ILO Standartlarıyla Çin Çalışma İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 19, Sayı 2, 2017. ss. 111-139. 10.4026/isguc.371045

4. Şahin, Çağatay Edgücan ve Sebiha Kablay. “Türkiye Kömür Madenciliğinde Çalışma Rejiminin Evrimi ve Özyönetim Seçeneği”. İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi. Sayı 15, Mayıs 2015. ss. 210-257. ISSN: 1307-9905.

3. Şahin, Çağatay Edgücan ve Kerem Gökten. “Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden İnsan Odaklı Bir Esnekleşme Beklenebilir mi?”. Çalışma ve Toplum Dergisi. Vol. 37, 2013/2, ss. 119-145.

2. Şahin, Çağatay Edgücan. “Participative Management or Self-Management; Interrogating Modern Management Thought with Economic Crisis Environment”. İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. ISSN: 1303-2860. Vol: 15, Issue: 4, 2013. ss. 72-84. doi: 10.4026/1303-2860.2013.0238.x

1. Şahin, Çağatay Edgücan. “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları”. İktisat Dergisi. Sayı: 519. Eylül-Aralık 2011. ss. 128-138.

Popüler Dergilerdeki Makaleler / Popular Press

3. Gökten, Kerem ve Çağatay Edgücan Şahin. “Çin’de Emekçi Sınıfların Güncel Durumu Üzerine Bir Not”, Sosyal Demokrat Dergi. Sayı 89-90, Mayıs-Haziran 2018.

2. Şahin, Çağatay Edgücan ve Kerem Gökten. “’21. Yüzyıl Sosyalizmi’ ve Neoliberal Restorasyon Tehlikesi”, Monthly Review Türkiye. Sayı 5, Mart 2018.

1. Şahin, Çağatay Edgücan. “Meslek İçi Eğitimlerin Ücretli-İşsiz Mühendisleri İşsizlik Tehdidinden Kurtarabilme Olanakları Üzerine”. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Bülteni 2010/7, Ağustos Eylül.