Home » 3. Makaleler / Articles

3. Makaleler / Articles

Hakemli Dergilerdeki Makaleler / Peer-reviewed

1. Erol, Mehmet Erman and Çağatay Edgücan Şahin. “Labour unions under neoliberal authoritarianism in the Global South: the cases of Turkey and Egypt”, Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d’études du développement, Vol. 44, Issue 1, 2023. pp. 131-150. 

2. Akıncı, Merter ve Çağatay Edgücan Şahin. “Finans Kapitalizminin Görünen Eli: Türkiye Ekonomisinde Kredi Genişlemesi, Borçluluk ve Grevler Arasındaki İlişkiler”, Fiscaoeconomia, Cilt 6, Sayı 3, 2022. ss. 1479-1508.

3. Şahin, Çağatay Edgücan. “Türkiye Tarımında Kooperatifçilik Alternatifini Yeniden Düşünmek”, Politik Ekonomik Kuram, Cilt 2, Sayı 2, 2018. ss. 59-76.

4. Gökten, Kerem ve Çağatay Edgücan Şahin. “Çin Mucizesinde İnsanı Aramak: ILO Standartlarıyla Çin Çalışma İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 19, Sayı 2, 2017. ss. 111-139. 10.4026/isguc.371045

5. Şahin, Çağatay Edgücan ve Sebiha Kablay. “Türkiye Kömür Madenciliğinde Çalışma Rejiminin Evrimi ve Özyönetim Seçeneği”. İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi. Sayı 15, Mayıs 2015. ss. 210-257. ISSN: 1307-9905.

6. Şahin, Çağatay Edgücan ve Kerem Gökten. “Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden İnsan Odaklı Bir Esnekleşme Beklenebilir mi?”. Çalışma ve Toplum Dergisi. Vol. 37, 2013/2, ss. 119-145.

7. Şahin, Çağatay Edgücan. “Participative Management or Self-Management; Interrogating Modern Management Thought with Economic Crisis Environment”. İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. ISSN: 1303-2860. Vol: 15, Issue: 4, 2013. ss. 72-84. doi: 10.4026/1303-2860.2013.0238.x

8. Şahin, Çağatay Edgücan. “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları”. İktisat Dergisi. Sayı: 519. Eylül-Aralık 2011. ss. 128-138. ss. 128-138.

Popüler Dergilerdeki Makaleler / Popular Press

1. Gökten, Kerem ve Çağatay Edgücan Şahin. “Çin’de Emekçi Sınıfların Güncel Durumu Üzerine Bir Not”, Sosyal Demokrat Dergi. Sayı 89-90, Mayıs-Haziran 2018.

2. Şahin, Çağatay Edgücan ve Kerem Gökten. “’21. Yüzyıl Sosyalizmi’ ve Neoliberal Restorasyon Tehlikesi”, Monthly Review Türkiye. Sayı 5, Mart 2018.