Home » 7. Çeşitli Kayıtlar / Misc. Recordings

7. Çeşitli Kayıtlar / Misc. Recordings

Denizcilik (Seafaring)

BLACK SEA (Karadeniz’in Öteki Yüzü: Standartaltı Gemilerde Denizcilik)

Toplum, Ekonomi (On Economy and Society)

direnEmek – Direnenlerin Hikayesi: “Çalışanlar ve Mülksüzleştirme” 4 Kasım 2021 (Alternatif link için tıklayınız)

Şirket (The Corporation) [IMDB]

Tüfek, Mikrop ve Çelik: İnsan Topluluklarının Yazgıları (Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies) [IMDB] Bölüm 1, Bölüm 2, Bölüm 3

Sosyal Avrupa İçin Dayanışma (For A Social Europe Through Solidarity)

Hans Rosling’in 4 Dakikada 200 Ülkenin 200 Yıllık Gelişimi Videosu (Hans Rosling’s 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes – The Joy of Stats – BBC Four)

Kapitalizm Bir Aşk Hikayesi – Michael Moore (Capitalism A Love Story by Michael Moore)

Bir Su Balonu Yardımıyla Neoliberalizmi Anlamak – Neoliberalism as Water Balloon

Gıda A.Ş. (Food Inc.)

Büyük Çöküntü, 1929 – The Great Crash 1929

Otomasyon ve İşin Geleceği – In Automation and the Future of Work

Kooperatifler, İşçi Denetimi (Cooperatives, Worker Control) 

Alternatif Toplumsal Örgütlenmeler: Kooperatifler 10 Kasım 2022, Kampana News

Küresel Düzen Dönüşürken Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifler – 6 Ekim 2022, Kıraathane İstanbul Etkinlikleri

Artvin’de Tarımsal Kooperatifler ve Yerel Kalkınma – 11 Mart 2022, Artvin Çoruh Üni. Hopa İİBF Panel

21. Yüzyılda Kooperatifçiliği Yeniden Düşünmek: Türkiye’de Tarımsal Üretim ve Tüketim Kooperatifleri – 18 Kasım 2020

Panel on Worker Control in Argentina – June 04, 2016

Kendimiz Yapabilir miyiz? (Can We Do it Ourselves?) [IMDB]

Mondragon Deneyimi (The Mondragon Experiment – FULL Documentary – BBC Horizon 1980)

Mondragon İşçi Kooperatifi Şirketini Anlamak (Understanding the Mondragon Worker Cooperative Corporation)

Tower Colliery Madeni (Galler)

Together – How Cooperatives Show Resilience to the Crisis -The New Documentary by CECOP – CICOPA Europe