Home » II. Kitaplar

Ekim 2020
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

II. Kitaplar

Kitap

1. Yüce Akıncı, G., Akıncı, M. Şahin, Ç. E. Mikro Krediler-Makro Etkiler: Teori ve Uygulama. Bursa: Dora Kitabevi Yayınları. 2017. ISBN: 9789752447035

2. Şahin, Çağatay Edgücan. Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Tan Kitapevi Yayınları, 2011. 384 sf. Kitabı indirmek için buraya tıklayınız.

Çeviri Kitap
1. Şahin, Çağatay Edgücan. George J. Borjas, “Çalışma Ekonomisi“, Bursa: Dora Yayınları, Nisan 2015: 1-6-9-10-11-12 ve “Matematiksel Ek” bölümleri. İçindekiler için tıklayınız. Orijinal Eser: [George J. Borjas “Labor Economics” Sixth Edition McGraw-Hill/Irwin, 2012]. Kitabın facebook sayfası için tıklayınız.

Kitapta Bölüm

1. Çiçek, Ö. and Şahin, Ç. E. “Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?”, in Contemporary Issues in Labor, Public Finance & Administration, (Eds.) Demirdizen-Çevik, D. and Geyik, O. London: IJOPEC PublicationsNo: 2019/22, December 2019. ISBN: 978-1-912503-85-8. pp. 99-109. 

2. Şahin, Ç. E. “Türkiye Tarımının Güncel Sorunlarının Çözümünde Kooperatifler Bir Model Olabilir mi? Fırsatlar ve Handikaplar Üzerine Düşünceler”, Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler içinde. Der. F. Serkan Öngel & Uygar Dursun Yıldırım. İstanbul: Notabene Yayınları, Kasım 2019, ss. 79-115. [2. Baskı Haziran 2020].

3. Şahin, Ç. E. and Çiçek, Ö. “Debating Cooperatives as an Alternative to Privatization of Sugar Mills in Turkey: The Case of Burdur Sugar Mill”, in Public Sector Economics & Development. Eds. Erdoğdu, M., Zouboulakis, M., Akar, S. and İçke, B. London: IJOPEC Publications. 2018, ISBN: 978-1-912503-62-9

4. Şahin, Ç. E. and Ergün, B. “Rethinking Cooperative Model in Turkey’s Tea Production: An Analysis of Potentials and Threads”, in Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences Proceedings Book, Ankara: FSECON, 2018, pp.85-96. ISBN: 978-605-82582-5-9

5. Şahin, Ç. E. and Tepe, P. B. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Neoliberalism and Counterstrategies”, in Choke Points : Logistics Workers and Solidarity Movements Disrupting the Global Capitalist Supply Chain, Eds. Immanuel Ness and Jake Alimahomed-Wilson, London: Pluto Press. 9780745337241. (April 2018). Kitabın “İçindekiler” ve “Giriş” bölümleri için tıklayınız.

6. Şahin, Ç. E. and Hacısalihoğlu, E. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”, in Labor Economics and Industrial Relations, Eds. Çağatay Edgücan Şahin and Arzu Özsoy Özmen, London: IJOPEC Publications. ISBN: 978-1-912503-34-6 (April 2018)

7. Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Latin Amerika’da Neoliberal Restorasyon ve Katılımcı Ekonominin Geleceği”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika içinde, Editör: İsmail Ermagan, Ankara: Nobel Yayınları. 9786053206620 (Eylül 2017)

8. Şahin, Çağatay Edgücan. “2000’lerin Türkiye’sinde Emeğe ve Emekçiye Saygı: Çalışma Yaşamı Üzerine Düşünceler”, Saygı içinde, İlker Özdemir ve S. Yetkin Işık (Der.), Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2016. ss. 205-231.

9. Şahin, Çağatay Edgücan. “Yerelden Örülen Doğrudan Demokrasi: 1979-1980 Fatsa Belediyesi Deneyimi”, Değişen Karadeniz’i Anlamak içinde, Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat (Der.), Ankara: Phoenix Yayınları, 2016. ss. 147-176.

10. Şahin, Çağatay Edgücan. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olarak Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü” Türkiye’de Esnek Çalışma içinde. Edt. Ö. Müftüoğlu ve A. Koşar. İstanbul: Evrensel Kitabevi Yayınları. 2014. ss. 43-67.

11. Şahin, Çağatay Edgücan. “Emeğin Krizi ve Beşeri Sermaye: Teknik İşgücü Üzerine Düşünceler”. Kriz ve Türkiye: Aşınan Teoriler içinde. Edt. F. Ercan ve H. Balseven. Ankara: Phoenix Kitabevi Yayınları. 2013. ss. 543-557.

12. Şahin, Çağatay Edgücan. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan’ın Yükselişi mi?” Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik – 1. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, Edt. İ. Serin, Bursa: Asa Yayınevi, 2010. ss. 862-880. ISBN: 978-975-8149-42-1.

13. Şahin, Çağatay Edgücan. “Yönetim Düşüncesinde Sosyal Bilimlerin Araçsal Kullanımı; İ.K.Y. Örneği Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım” Yönetim Üzerine – Prof. Dr. Kurthan Fisek’e Armağan – Edt. İ. Ö. Sayan. Ankara Üniversitesi S.B.F. Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi -KAYAUM- Yayını., ISBN: 978-975-482-883-2. 2010. ss. 169-188.

14. Şahin, Çağatay Edgücan. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme” Politik İktisat ve Adam Smith içinde. Edt. H. Kapucu, v.d. Kocaeli: Yön Yayınları. 2010. ss. 171-195.

15. Şahin, Çağatay Edgücan. “Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika” Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları içinde. Edt. E. Dağtaş, B. Dağtaş, 2009: ss. 103-141. Ankara: Ütopya Yayınevi, ISBN: 9789756361856 [2. Baskı Kasım 2019].

Ders Kitabında Bölüm

1. Şahin, Çağatay Edgücan. “Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı” Eğitim Yönetimi içinde. Edt. M. Çelikten ve M. Özbaş. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2014. ss. 277-300.

2. Şahin, Çağatay Edgücan. “Eğitim Ekonomisi” Çalışma Ekonomisi içinde. Edt. H. M. Yüceol ve F. Fidan. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2015. ss. 207-225.