Home » 8. Verdiği Dersler / Lectures

8. Verdiği Dersler / Lectures

Son Üç Yıl (Yüksek Lisans) / Last Three Years (Postgraduate)

 • Sosyal Ekonomi ve Emek (Güz Dönemi) Social Economy and Labour (Fall, PhD Course)
 • Çalışma Antropolojisi (Bahar Dönemi) Anthropology of Work (Spring, PhD Course)
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Güz Dönemi) Industrial and Organizational Psychology (Fall, Masters)
 • Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri (Bahar Dönemi) Globalization and Industrial Relations (Spring, Masters)

Son Üç Yıl (Lisans) / Last Three Years (Undergraduate)

 • Çalışma Ekonomisi I (Güz Dönemi) Labor Economics I (Fall)
 • İstihdam ve İşsizlik (Güz Dönemi) Employment and Unemployment (Fall)
 • Endüstriyel Demokrasi (Bahar Dönemi) Industrial Democracy (Spring)
 • Emek Tarihi (Güz Dönemi) Labor History (Fall)
 • Türk Sosyal Politika Tarihi (Bahar Dönemi) History of Social Policy in Turkey (Spring)
 • Sosyal Düşünceler Tarihi (Güz Dönemi) History of Social Thought (Fall)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Bahar Dönemi) Human Resources Management (Spring)
 • Çalışma Psikolojisi (Bahar Dönemi) Psychology of Working (Spring)