Home » 11. Öğrenciler için / for Students

11. Öğrenciler için / for Students

Ders izlenceleri yakında yüklenecektir. Syllabuses will be uploaded soon.

Emek Tarihi Lisans Ders İzlencesi / Labor History Syllabus (Undergraduate)

Sosyal Düşünceler Tarihi Lisans Ders İzlencesi / History of Social Thought Syllabus (Undergraduate)

Çalışma Ekonomisi I Lisans Ders İzlencesi / Labor Economics I Syllabus (Undergraduate)

Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri YL Ders İzlencesi / Globalization and Industrial Relations Syllabus (Master’s Course)

Sosyal Ekonomi ve Emek DR Ders İzlencesi / Social Economy and Labor (PhD Course)

Çalışma Antropolojisi DR Ders İzlencesi / Anthropology of Work (PhD Course)